Lexolino

Wetenschap

Wetenschap

Wetenschap is de overkoepelende term voor onderwijs en onderzoek. De wetenschap streeft ernaar om de methodische zoektocht (onderzoek) naar nieuwe bevindingen systematisch te documenteren en te publiceren. In het algemeen moeten de resultaten van dit werk voor iedereen begrijpelijk zijn. De wetenschap zou de opgedane kennis dus op een duidelijke en begrijpelijke manier moeten publiceren. Wetenschap is een breed onderwerp. Wij bieden u belangrijke en actuele informatie uit de wetenschap.


x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Verschillende franchisebedrijven als beste voorwaarde.
© Ein Service der Nexodon GmbH