Lexolino Cultuur Taal Spreuken

Italië

Italië

Accattare è meglio che rubare (Bedelen is beter dan stelen)

Amare e non essere amato è tempo perso (Liefhebben en niet bemind worden is tijdverspilling)

Amici veri sono rari (Echte vrienden worden zelden gevonden)

Een man is niet onschuldig aan de zonden van een vrouw

Bologna la dotta, la grassa (Bologna, de geleerde, de dikke)(Vanwege de oudste universiteit van Europa en de goede keuken)

Chi compra il magistrato, vende la giustizia (Wie de rechter koopt, verkoopt gerechtigheid)

Het bed is medicijn

De Duitser heeft zijn verstand in zijn vingers

De patiënt kan alles zeggen

De drinker spreekt altijd van wijn

De soep vervult zeven taken: het neemt de honger weg, het lest de dorst, het vult de maag en reinigt de tand, laat je slapen en dat kan je verteren en de wangen bevlekken met gezondheid

Tijd is een stil bestand

Een uur ei, een dag brood, een jaar wijn, een vrouw van vijftien, een vriend van dertig

Een goede kaas maakt een slechte maaltijd goed

Een wijze vrouw is nergens goed voor


Italië Paginas:  
x
Franchise Unternehmen

Gemacht für alle die ein Franchise Unternehmen in Deutschland suchen.
Wähle dein Thema:

Mit dem passenden Unternehmen im Franchise starten.
© Franchise-Unternehmen.de - ein Service der Nexodon GmbH