Lexolino technologie

informatica

Informatica

De wetenschap van het systematisch verwerken van informatie, in het bijzonder het automatisch verwerken met behulp van computers, wordt informatica genoemd.

Als wetenschap is de informatica historisch gezien voortgekomen uit de wiskunde. De ontwikkeling van de eerste computersystemen vindt echter zijn oorsprong in de elektrotechniek en de communicatietechniek.

Om de theoretische concepten in de praktijk te kunnen brengen, gebruikt de informatica computers als hulpmiddel en medium.

"Informatica gaat net zo weinig over computers als astronomie over telescopen" (citaat van de Nederlandse informaticus Edsger Wybe Dijkstra)


x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Verschillende franchisebedrijven als beste voorwaarde.
© Ein Service der Nexodon GmbH