Lexolino

Kunst

kunst

In verschillende culturen is het concept van kunst in de loop van de geschiedenis geëvolueerd verandert voortdurend in betekenis en is nog steeds aan verandering onderhevig.
Kunstenaars, kunsttheoretici, historici, filosofen, sociologen en het publiek
nog steeds intensief met kunst bezig.
Kunst is een cultureel product en het resultaat van een creatief proces.

Het concept van kunst is altijd veranderd met de geschiedenis. Onder kunst verstaat men

sinds het begin van de Verlichting, in het bijzonder de uitingsvormen van de schone kunsten
zoals de schone kunsten met de typische genres Schilderen, beeldhouwen, architectuur.


Weblinks

Haus der Kunst in München

x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Ideeën voor thuis zijn alles wat je moet weten.
© Ein Service der Nexodon GmbH