Lexolino Geografie Rivers

Australië


Rivieren Australië

Alle rivieren van Australië, met uitzondering van die welke na een korte loop in de Stille Oceaan vallen en enkele rivieren van het Northern Territory, zijn extreem droog.

De rivieren in het binnenland van het continent, zoals Coopers Creek, die een aanzienlijke lengte heeft en werd gevormd door de fusie van Thomson en Victoria, worden gedurende hun loop zelden met water gevuld. Ze zijn vaak niet meer dan een reeks ver uit elkaar liggende poelen of volledig lege rivierbeddingen, die in zandvlaktes stromen of eindigen in zoute moerassen.

De rivieren van West-Australië hebben een soortgelijk karakter. De Australische rivieren zijn dan ook van weinig belang voor het verkeer. Alleen de Murray is het grootste deel van het jaar bevaarbaar voor stoomboten met een geringe diepgang. Een bar sluit echter zijn estuariumlagune, Lake Alexandrina, bijna volledig af van de volledig onbeschermde Encounterbai voor de scheepvaart.

Alle rivieren in Australië hebben te maken met een enorme plotselinge stijging van het waterpeil met periodieke hevige regenval, waardoor hun oevers vaak zeer gevaarlijk worden.

x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Met het juiste idee voor zelfstandig ondernemerschap.
© Ein Service der Nexodon GmbH