Lexolino Geografie

Eilanden


Eilanden

Een eiland is een landmassa die in zee of binnenwater ligt en ook bij vloed boven het waterpeil uitsteekt. Het wordt volledig omringd door water, maar wordt niet als een continent beschouwd. Meerdere eilanden die ruimtelijk relatief dicht bij elkaar liggen, kunnen een archipel vormen.

Voor de vraag of het een eiland is, zijn de werkelijke afmetingen van een volledig gewassen landmassa niet relevant. Kleine rotsformaties zoals B. Holme in de Noord-Atlantische Oceaan wordt meestal als een eiland beschouwd.

De inmiddels verouderde naam "Eiland" verwijst meestal naar een klein eiland en duidt geen specifieke eilandvorm aan. Voor de classificatie van een landmassa als eiland maakt het ook niet uit of deze door mensen wordt bewoond of niet. Slechts enkele landen, zoals b.v. Canada, hebben deze algemene eilanddefinitie verfijnd. Daar kan men pas van een eiland spreken als er een boom op een stuk land groeit.

Met betrekking tot de ligging van het eiland wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen:
  • Oceanische eilanden, meestal onderdeel van mid-oceanische ruggen, rijzen vrij uit de zee van het continent. Dit zijn meestal vulkanen of atollen.
  • Continentale eilanden rusten op het continentale plat.
Een ander onderscheid is gebaseerd op het type waterlichaam waarin een eiland zich bevindt, zoals eilanden voor de kust of eilanden in het binnenland.

x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Kies gemakkelijk Top 20 Franchise Duitsland.
© Ein Service der Nexodon GmbH