Lexolino

Geloof

religie

De religie omvat een verscheidenheid aan verschillende culturele evenementen,
die zowel menselijk gedrag en percepties als waarden beïnvloeden.
Religie gaat verder dan de naturalistische verklaring van de wereld, omdat het en beschrijft transcendente ervaringen.
Bijna alle religies hebben echter gemeenschappelijke elementen zoals communicatie met bovennatuurlijke wezens, symboolsystemen, rituelen en heilsleer.

Wereldreligies

Afhankelijk van het aantal volgers, omvatten `s werelds grootste religies de

Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Shinto, Taoïsme, Sikhisme,
Jodendom, Confucianisme en Baha`i.

Bij natuurreligies worden vaak niet-geletterde culturen genoemd.

Omdat ook deze een diepgaande historische ontwikkeling hebben doorgemaakt, is

men moet vermelden dat ze niet langer worden beschouwd als een religie met een verouderde,
onveranderlijke traditie.

Vanuit wetenschappelijk oogpunt omvat religie de gebieden

Religiewetenschappen, Religiegeschiedenis, Religiesociologie,

godsdienstfilosofie en de fenomenologie van de godsdienst.


x
Ideen Selbstständigkeit zu Hause
Goed geïnformeerd met rechts Idee de zelfstandig ondernemer worden.
Kies je idee:
Met het juiste idee voor zelfstandig ondernemerschap.
© Ein Service der Nexodon GmbH