Lexolino Economie Industrie Franchising

Franchise Woordenlijst

break-even
In de economie is het break-evenpunt het punt waarop de inkomsten en kosten van productie (of een product of operatie) hetzelfde zijn en er dus geen verlies of winst wordt gegenereerd. Men kan zeggen dat op het break-even punt de contributiemarge van alle verkochte producten identiek is aan de vaste kosten (eventueel rekening houdend met de variabele kosten van goederen). Als u het break-evenpunt overschrijdt, maakt u winst, als u eronder komt, maakt u verlies. Het break-even punt kan op verschillende manieren worden benaderd.

Businessplan (businessplan / voorbeeld businessplan )
Een businessplan is een geschreven (tegenwoordig ook digitaal) document, meestal van meerdere pagina's, dat een zakelijke kans beschrijft en acties die moeten worden ondernomen om een ​​zakelijke kans te exploiteren of uit te breiden. Een businessplan is nodig zowel voor het oprichten van een bedrijf als voor de strategische en operationele planning van bestaande bedrijven. Een marketing- en financieel plan, maar ook een inkoop-, productie-, personeels- en verkoopplan zijn veelal onderdelen. Het financieel plan vormt de kern van het businessplan. Het geeft een plausibele inschatting/voorcalculatie weer van de benodigde financiële en personele middelen en de verwachte omzet. Dit kwalificeert de winstgevendheid van de investering.
Bestaande franchisesystemen leveren bijna altijd een kant-en-klaar, goed doordacht, haalbaar en beproefd Businessplan voor afhaalmaaltijden en Co. "vrij huis" met.

franchising / Franchisebedrijven
Een franchisebedrijf is een bedrijf of een organisatie die een franchisesysteem vertegenwoordigt of optreedt als licentiegever/franchisegever. Bij franchises spreekt men van het verlenen van rechten, of het verlenen van licenties of het verlenen van gebruiksrechten.


LEXO-Tags

Businessplan, businessplan, financieel plan, marketingplan, Franchiseplatform , Franchise Portal , franchiseportalen

Weblinks

Bundensministerium für Wirtschaft und Energie: Existenzgründung
Gründerblatt
Franchise Artikel

x
Franchise Unternehmen

Gemacht für alle die ein Franchise Unternehmen in Deutschland suchen.
Wähle dein Thema:

Mit dem richtigen Franchise Unternehmen einfach durchstarten.
© Franchise-Unternehmen.de - ein Service der Nexodon GmbH