Lexolino Economie Industrie Bankwezen Betalingen

Banksorteercodes

Sorteer codes

De sorteercode is een reeks cijfers die kan worden gebruikt om een ​​financiële of kredietinstelling te identificeren. De bankrouteringsnummers werden in 1970 door de Deutsche Bundesbank geïntroduceerd om geautomatiseerde betalingstransacties mogelijk te maken. De sorteercode is een getal dat bij betalingen duidelijk het adres van een bank aangeeft. Door het gebruik van elektronische gegevensverwerking (bijvoorbeeld door optisch-mechanische documentsortering, magneetbanduitwisseling en gegevensoverdracht op afstand), maakt het een foutloze, snelle en volledig automatische doorzending van betalingen mogelijk.


x
Alle Franchise Definitionen

Gut informiert mit der richtigen Franchise Definition optimal starten.
Wähle deine Definition:

Mit dem richtigen Franchise Definition gut informiert sein.
© Franchise-Definition.de - ein Service der Nexodon GmbH